Privacybeleid Domaine la Barbe

Versie februari 2023

Domaine La Barbe hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoons­gegevens. Wij respecteren uw privacy en u mag erop vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoons­gegevens. Het verwerken daarvan geschiedt geheel in overeen­stemming met de Europese en Nederlandse privacy­wetgeving.

Domaine La Barbe is een persoonlijk en kleinschalig vakantiecentrum in Lalanne-arqué. Wij verwerken gegevens van onze gasten en geïnteresseerden. Dit zijn persoonsgegevens, omdat wij persoonlijk contact onderhouden met deze mensen.

Wij gebruiken deze gegevens om:

 • Uitvoering te geven aan huurovereenkomsten
 • Acties, kortingsvoorstellen, activiteiten en evenementen te organiseren die passen binnen de doelstelling van Domaine La Barbe
 • Te wijzen op – en uitnodigingen te versturen voor – deze acties, activiteiten en evenementen
 • Onze gastenadministratie te voeren
 • Gastencontact vast te leggen
 • Geïnteresseerden contact vast te leggen
 • Facturen en betalingen vast te leggen
 • Informatie te kunnen verstrekken aan (externe) stakeholders, zoals gemeente en regio
 • Uitnodigingen te versturen voor verblijf en bijeenkomsten
 • De website van Domaine La Barbe te optimaliseren

De volgende gegevens worden binnen Domaine LA Barbe verwerkt:

 1. Naam en de contactgegevens van de gasten.
 2. Bankrekeningnummer van de hoofdgast.
 3. Mobiel telefoonnummer en paspoortnummer van de hoofdgast.
 4. Verblijfsduur, bestedingen, deelname aan activiteiten.

Het verwerken van persoons gegevens baseert Domaine La Barbe zich op de 6 gedefinieerde grondslagen die de AVG voorschrijft. Te weten:

 1. Verwerkingen uit hoofde van de uitvoering van een overeenkomst
 2. Verwerkingen uit hoofde van een wettelijke taak
 3. Verwerkingen uit hoofde van vitaal belang
 4. Verwerkingen uit hoofde van verleende toestemming
 5. Verwerkingen uit hoofde van publieke taak
 6. Verwerkingen uit hoofde van een gerechtvaardigd belang.

In het geval dat Domaine La Barbe gegevens verwerkt uit hoofde van een gerechtvaardigd belang, staat altijd de bescherming van uw persoonsgegevens bovenaan en zal er geen inbreuk plaats vinden op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen.

Wij delen uw persoonsgegevens alleen:

 • In geval van een wettelijke verplichting.
 • Aan een leverancier die verwerkt ten behoeve van Domaine La Barbe. De leverancier is in dat geval verwerker.
 • Bij het gezamenlijk organiseren van een evenement met andere betrokken partijen.

Wij verkopen uw persoonsgegevens nooit aan derden.

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer, telefoon of tablet wordt opgeslagen. Cookies stellen ons in staat om u te herkennen wanneer u de website (opnieuw) bezoekt, zodat wij de inhoud van de website op uw wensen en voorkeuren kunnen afstemmen. Wij maken gebruik van zogeheten functionele cookies. Deze cookies zijn technisch noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ook maken wij gebruik van analytische cookies (op anonieme basis). Met deze cookies kunnen wij erachter komen wat verbeterd kan worden aan de website.

Doordat wij mogelijk YouTube filmpjes plaatsen worden hiervoor cookies op uw device geplaatst. Hiervoor geeft u actief toestemming door de cookies te accepteren. We plaatsen geen zogenaamde ‘third party’ of ‘tracking’ cookies.

U kunt de toestemming te allen tijde intrekken door de optie cookies blokkeren aan te vinken in de cookie banner of door in uw browser alle cookies te verwijderen en/of de browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden genoemd in deze privacy statement. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Daarnaast zullen wij gegevens soms langer moeten bewaren uit hoofde van wettelijke bepalingen. Hiervoor heeft Domaine La Barbe een Bewaartermijnenbeleid opgesteld en geïmplementeerd.

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van onze website. Dit betekent niet automatisch dat Domaine La Barbe verbonden is aan deze andere sites of eigenaar daarvan is. Het kan zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacyverklaring van toepassing is.

De onderhavige privacy statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door Domaine La Barbe zijn verkregen. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Uw gegevens die Domaine La Barbe verwerkt, kunt u inzien. U kunt hiervoor inzage vragen in uw persoonsgegevens. Met het oog op de bescherming van uw persoonsgegevens zal een medewerker van Domaine La Barbe contact met u opnemen om uw identiteit en het verzoek te verifiëren. Ook kunt u ons verzoeken om:

 • Rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens
 • De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken
 • Tegen de verwerking bezwaar te maken
 • Uw gegevens overdraagbaar (door een machine leesbaar) laten aanleveren

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk indienen. Dat kan via ons webformulier of schriftelijk via:

Domaine La Barbe
1775 Route de Boulogne
32140 Lalanne-arqué
Frankrijk

Daarnaast heeft u nog andere rechten die door de AVG voor betrokkenen zijn geregeld. Wij verwijzen u hiervoor naar de rechten op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Gezien de aard van de bedrijfsvoering heeft Domaine La Barbe geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Mocht u een klacht hebben ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens dan kunt u die richten tot de directie, te bereiken via bovenstaande contactgegevens. Ook heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de AP.

Wij kunnen deze privacy statement aanpassen. Nieuwe versies publiceren wij altijd op de website. Deze versie is opgesteld per februari 2023.

Scroll naar boven